NEK 606 standarden

NEK 606 fastställdes 1993 och var en uppföljare av den Norska olje- och gasorganisationens ”Rekommenderad praxis för specifikation av kablar”. Dessa riktlinjer utvecklades på sent 80-tal för att möta industrins behov att begränsa och standardisera de olika typerna av kablar som då fanns inom offshore-industrin. 1993 Tog den Norska Elektrotekniska Komitén (NEK) över uppgiften att fastställa specifikationerna och därmed lanserades den första versionen av NEK 606.

Denna standard förblev den nationella standarden i 16 år. För tydlighetens skull beslutades 2009 att referera till NEK 606 som en teknisk specifikation, eftersom ordet ”standard” kan feltolkas som fastställd av IEC. Den senaste versionen kom ut i januari 2016.

De viktigaste aspekterna gällande specifikationer och standarder är:

 • Deras uppkomst har initierats av intressegrupper.
 • De utgör riktlinjer för kraven på kablar inom offshore-industrin.
 • De fastställer regler för tester, certifieringar och godkännanden för offshore-kablar.
 • De bidrar till utvecklingen av bättre lämpade och säkrare kablar.
 • De redogör detaljerade beskrivningar för EU-direktiv samt nationella lagar och föreskrifter.

NEK 606 standarderna

NEK 606 har flera gemensamma punkter med andra standarder som BS 6883 och IEEE 1580. Skillnaderna ligger främst i kablarnas konstruktion. De har andra krav för isolering, hölje, tvinning, armering och mantelmaterial. NEK 606 fastställer därmed de minimala kraven för:

 • Halogenfria och slambeständiga kablar.
 • Låg- och mellanspänningskablar.
 • Kontroll, ljus, instrumentering och telekommunikationskablar.
 • Optisk fiber
 • ‘Hydro Carbon Fire’ (HCF) och Jet Fire (JF) resistenta kablar.

Definitioner av termer i NEK 606

NEK 606 använder specifika termer för kablars produktegenskaper. Nedan finns förklaringar för dessa termer och vilka standarder de måste uppfylla.

Flamskydd (Flame retardance)

Kablarna måste klara testet enligt IEC60332-3-22 för kablar i bunt och/eller IEC 60332-1 för enstaka kablar. Båda testmetoderna undersöker brandspridningsegenskaperna hos kablarna. Under testet monteras kablarna vertikalt och utsätts för en simulerad brand. Testmetoden IEC 60332-3 för kablar i bunt är mer krävande än IEC 60332-1 för enstaka kablar.

Brandbeständig (Fire resistance)

Brandbeständigheten av en kabel måste testas enligt IEC60331-21 och 31. Kabeln testas i minst 1,5 timme över en simulerad brand med en temperatur mellan 750° C och 800 ° C. Efter testet bör kabeln behålla sin funktionalitet.

Innehåll av halogen (Content of halogen)

För att bevisa att en kabel är halogenfri måste den uppfylla IEC 60754-1,2, som begränsar innehållet av halogenämnen till högst 5 mg per gram.

Rökutsläpp (Smoke emission)

NEK 606 kräver att en kabel avger minimal rök vid eventuell brand. Detta testas enligt IEC 61034-2-standarden. Kabeln antänds i ett slutet rum för att skapa rök. Kabeln klarar testet om värdet av ljusgenomsläppet är större än 60% (Skala = 0% är lika med full opacitet och 100% motsvarar att allt ljus släpps igenom). Ju mer ljuset släpps igenom, desto mindre rök släpps ut vid brand.

Oljebeständighet (Oil resistance)

Alla härdplastmantlade kablar måste uppfylla kraven för alla slags installationer på oljeproduktioner. De måste klara testmetoden fastställd av IEC 60092 359 SHF2, som går ut på att kabeln sänks i 100 graders varm olja under 24 timmar. För kablar med mantlar i termoplast finns inga krav.

Slamtålighet (Mud resistance)

Enligt NEK 606 måste en slambeständig kabel ha en mantel som uppfyller kraven fastställda av IEC 60092-359 för SHF2 (SHF MUD), vilket innebär att kabeln har en mantel som är anpassad för installation och drift i miljöer utsatta för slampåfrestningar.

NEK 606 kablar som BFOU, RFOU, BU och RU

Offshore-kablar som uppfyller NEK 606 är märkta med 2 eller 4 bokstäver som anger kabelns struktur. Instrumenteringskablar kan ha ytterligare bokstäver, som (c) och (i), som anger en specifik skärm mellan kabeln och den yttre manteln.

Nyckelbokstä Kabeldel Material / föreningar
B Isolering Mica tejp + EP gummi IEC 60092-351 (EPR)
R Isolering EP-gummi, IEC 60092-351 (EPR)
F Inre mantel Till exempel:

 • Flamskyddad och halogenfri härdplastförening/li>
 • Flamskyddad och halogenfri termoplastförening
O Armering / skärm Till exempel:

 • Tinnad glödgad koppartrådspapper
 • Två lager förtennad flätad kopparttråd (dubbelflätad)
U Yttre mantel Flamskyddade, halogenfria och slambeständiga härplastföreningar, SHF2 (IEC 60092-359)

Beroende på kabelsort och användning kan kablar ha ett extra lager of PET tejp mellan insidan av kabeln och armeringen / skärmen.

Våra NEK 606 kablar och tredjepartsgodkännande

Incore Cables erbjuder kablar som uppfyller NEK 606 kraven. Det är möjligt att vissa projekt kräver kablar godkände av en 3et part. Alla kablar i tabellen nedan har utvecklats i enlighet med IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-354 och IEC 60092-376. De svartmärkta kablarna möter BS 6883 standarden.

Kabel DNV Germanischer Lloyd /
Bureau Veritas
ABS Lloyds register of Shipping ETL
RFOU 250 V (c) (i)
RU 250V (c) (i)
RFOU 0,6/1 kV
RFOU 6/10 kV
RFOU 12/20 kV
RU 0,6/1 kV
BFOU 250 V (c) (i)
BU 250V (i) (c)
BFOU 0,6/1 kV
BU 0,6/1kV
BFCU 250V (c) (i)
RFCU 250V (c) (i)
RFCU 250V (c) (i)
RFCU 0,6/1kV

Vem fastställer NEK 606 standarden?

Många individer är inblandade i skapandet av en standard. Det handlar oftast om experter inom industrin som är ytterst beroende av standardens regler och föreskrifter. De bildar en särskild kommitté som försöker nå fram till krav av högsta kvalité. Deras arbete går ut på att ta hänsyn till både internationella och nationella intressen.

Vill du veta mer om NEK 606?

eBook_NEK-606

Skaffa vår e-bok, fullspäckad med viktig information om:

 • Om NEK.
 • Standarder.
 • Organisationens struktur.
 • Organisationens policy.
 • NEK 606’s historia.

Comments are closed.