NEK 606 Standard

NEK 606 Standard1993 fastställde den norska standardiseringskommittén (NEK) en ny standard som baserades på OLF:s (numera Norsk olje- och gasorganisation) specifikationer från 1992.

Därmed lanserades standarden ”Halogenfria och/eller slambeständiga kablar för offshore-installationer”, mera känd idag som NEK 606. Följande år uppdaterades specifikationerna 1997, 2004 och 2009. Den 5:e upplagan för NEK 606 kom ut i januari 2016

I denna e-bok finner du följande innehåll:

  • Om NEK.
  • Standarder.
  • Organisationens struktur.
  • Organisationens policy.
  • NEK 606’s historia.

E-bokens språk: Engelska

Fyll i uppgifterna för att få din e-bok

    * Ta del av vårt nyhetsbrev för att uppdateras om nya blogginlägg, gratis e-böcker och andra intressanta nyheter.