Infrastruktur

Under åren har vi bidragit till flera storskaliga infrastrukturprojekt och samlat på oss både viktig kunskap och erfarenhet om marknaden. Våra kablar uppfyller nationella och internationella standarder som till exempel NEN, BS, IEC, NFC, CEBEC, VDE och SANS. För liknande projekt är det vanligt att designa och utveckla specialtillverkade kablar. Tack vare vår interna ingenjörsavdelning kan vi erbjuda dig fullt stöd inom detta område.


Vi deltar i flera internationella infrastrukturprojekt. Vi har utvecklat och levererat
åtskilliga specialtillverkade kablar för projekt av denna omfattning.


Infrastrukturkablar

Vi erbjuder ett stort utbud av kablar inklusive överförings- och distributionskablar. Vi garanterar en snabb leverans tack vare vårt stora varulager. Vi kan tillverka skräddarsydda kablar inom korta tidsramar. Dessa specialtillverkade kablar kan dessutom beställas i små mängder. Vårt sortiment kablar består av:

  • Lågspänningskablar, med koppar- och aluminiumledare.
  • Mellanspänningskablar, med koppar- och aluminiumledare.
  • Högspänningskablar, oisolerade.

Vi kan hitta lösningar för storskaliga byggprojekt likaväl som för små underhållsprojekt.

Project support and advice

Vi är väldigt måna om att hjälpa dig välja den rätta kabeln och hitta den bästa lösningen för ditt projekt. De flesta projekt medför en hel del pappersarbete gällande olika kabelstandarder, regelverk och specifikationer. Vi hanterar dessa komplexa och ibland överväldigande dokument dagligen, och kan därmed utvinna informationen som är relevant för just ditt projekt så att du ska tryggt kunna välja rätt kabel och lösning.

Vi hjälper dig att finna svaren till komplexa tekniska frågor gällande kraft- och kontaktledningar som, ACSR, AAC och AAAC. Kontakta oss gärna för projektstöd och -råd (helt gratis).

Relevanta bloggar för dig


 

Relevanta e-böcker för dig