Prisfördelar med aluminiumkablar

Kablar innehåller ledare i koppar eller aluminium. Koppar har använts sedan elektricitetens begynnelse och aluminium är relativt nytt inom kabelproduktion. Aluminiumkablar brukade vara dyra, men idag har priserna sjunkit och en av anledningarna till att köpa aluminiumkablar är just de lägre priserna.

Aluminiumets historia

Aluminiumets historia sträcker sig mer än ett århundrade tillbaka i tiden. Elkablar i aluminium fick ett genomslag i världen efter införandet av IEC 60288 standarden och den amerikanska Nationella elektriska koden (NEC). Aluminium ansågs som en ädelmetall på 1880-talet, då dess pris var högre än både silver och guld. Men i början av 1900-talet sjönk priset stadigt i samband med att framställningsmetoderna förenklades. Det stora genombrottet för aluminiumet kom i mitten 1900-talet.

Under andra världskriget uppstod en brist på koppar. Det ledde till att eltillverkare istället började använda aluminium i sina kablar. Eftersom aluminium framställs med bauxit, var efterfrågan av denna malm stor. Nuförtiden är priset för aluminiumkablar lägre än kopparkablar.

Efter andra världskriget påverkades aluminiumpriset av ett antal faktorer och marknadsförhållanden. Den senaste är den ekonomiska krisen 2008, då efterfrågan på många varor och produkter minskade. Som följd sjönk priset på aluminium med 50% från mitten av 2008 till början av 2009.

Ett ekonomiskt val

Aluminium är välkänt för sina prisfördelar. Jämfört med kopparkablar är priset för aluminiumkablar mycket lägre. Beroende på kabeltyp kan skillnaden vara mellan 20% och 50% billigare, vilket gör aluminium till det självklara valet för många företag. Framtidsutsikter tyder på att prisfördelarna med aluminiumkablar kommer att hålla i sig.

Aluminiumets prisutveckling

I juni 2005 var priset för ett ton koppar €2635,79 och för aluminium €1434,50, det vill säga att kopparn var 183,7% dyrare. Tio år senare, i juni 2015, var priserna €5495,74 respektive €1609,45, vilket motsvarar en prisskillnad på 341,5%. Med dessa siffror kan man tydligt se att denna prisskillnad har ökat drastiskt de senaste åren.

Price advantage of aluminium

Prisfördelar med aluminiumkablar i framtiden

Framtidsutvecklingen är svår att förutsäga då marknaden står inför flera komplexa utmaningar. Den första är växelkursen mellan dollarn och euron. En annan är att produktionsnivåerna i Kina ökar. Vi förutsäger att priserna för aluminium kommer att sjunka något under 2016. Produktionen kommer att öka medans efterfrågan kommer fortsätta på samma nivå. Därmed förväntas prisskillnaden mellan koppar och aluminium bestå eller eventuellt öka. Prisfördelarna med aluminiumkablar kommer därmed inte att förändras.

Fakta om aluminium

  • Återvinning av aluminium är väldigt effektivt. Den kräver endast 5% av energin som krävs för framställningen av aluminium från malmen bauxit.
  • Jordskorpan består av ca 8% aluminium. Det är därmed dess tredje största grundämne efter syre och silikon.

Vill du veta mer om Fördelar med aluminiumkablar?

Price-advantage-of-aluminium

Skaffa vår e-bok, fullspäckad med viktig information om:

  • Historien om aluminiumkabelns utveckling.
  • Kostnadsfördelar med aluminiumkablar.
  • Viktfördelar med aluminiumkablar.
  • Aluminiumkablars ledningsförmåga.
  • Installation och koppling av aluminiumkablar.

Comments are closed.