De NEK 606 norm

De NEK 606 norm vindt haar oorsprong in 1993 als opvolger op de ‘Recommended Practice for Specification of Cables’ van de ‘Norwegian Oil Industry Association. In de late jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkelden zij deze specificaties omdat er een behoefte was aan meer duidelijkheid, en om het aantal kabels te limiteren en te standaardiseren voor de offshore industrie. Zoals gezegd, in 1993 nam de ‘Norwegian Elctrotechnical Commitee’ (NEK) de verantwoordelijkheid voor deze norm over.

Na 1993 werd de norm voor 16 jaar lang beschouwd als nationale norm voor Noorwegen. Vanaf 2009 wordt de NEK 606 norm internationaal toegepast. Er werd toen besloten om naar de NEK 606 te verwijzen als technische specificatie. Wij zien de NEK 606 als norm, en wel als één van de meest toonaangevende normen in de offshore. De meest recente update van de NEK 606 norm is uitgebracht in januari 2016.

Samengevat zijn dit de meest belangrijke kenmerken van de NEK 606 norm:

 • Het is een initiatief geweest van stakeholders.
 • Het geeft richtlijnen voor de eisen van offshore kabels.
 • Het geeft richtlijnen voor de eisen van offshore kabels.
 • Het draagt bij aan de ontwikkeling van de veiligheid van offshore kabels.
 • Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de EU-richtlijnen, de nationale wet- en regelgeving.

De NEK 606 norm

De NEK 606 norm heeft raakvlakken met andere normen zoals de BS6883 en de IEEE 1580. De voorschriften voor de constructie van NEK 606 kabels verschillen wel op basis van isolatie, afscherming, armering, ‘bedding’ (geen juiste vertaling in NL voor) en de samenstelling van de buitenmantel. Zo schrijft de NEK 606 norm de minimale vereisten voor van:

 • Halogeenvrije en modderbestendige kabels.
 • Laag –en middenspannings kabels.
 • Besturings-, verlichting-, instrumentatie –en telecomunicatie kabels.
 • Glasvezel kabels.
 • ‘Hydro Carbon Fire’ (HCF) bestendige en Jet Fire (JF) bestendige kabels.

De definitie van termen in de NEK 606 norm

In de NEK 606 norm worden termen gebruikt van eigenschappen waar de kabels aan dienen te voldoen. Maar wat houden deze termen nu in en aan welke specifieke normen moeten ze voldoen.

Brandvertragend (Flame retardance)

De kabels dienen de test volgens de IEC60332-3-22, voor gebundelde kabels, of de IEC 60332-1, voor enkele kabels, te doorstaan. Bij beide testen worden de kabels verticaal gemonteerd en belast met een gesimuleerde brand. De test methode en eisen van de IEC 60332-3 voor gebundelde kabels zijn zwaarder dan die van de IEC 60332-1.

Brandbestendig (Fire resistance)

Brandbestendige kabels dienen te worden getest volgens de IEC 60331-21 en 31. De kabel wordt dan voor minimaal 1,5 uur getest boven een gesimuleerde brand met een temperatuur van 750 °C tot 800 °C. Na deze test dient de functionaliteit van de kabel behouden te zijn.

Halogeenvrij (Content of halogen)

Om aan te tonen dat de kabels halogeenvrij zijn, dienen ze te voldoen aan de test volgens de IEC 60754-1,2. Deze schrijft voor, dat een kabel een maximaal gehalte van 5mg halogeen per gram mag bevatten.

Rook ontwikkeling (Smoke emission)

De NEK 606 norm schrijft voor, dat een kabel tijdens een brand een minimale rookontwikkeling mag hebben. Dit dient getest te worden aan de hand van de IEC 61034-2. In een afgesloten ruimte wordt de kabel onderheven aan brand waarbij rook ontstaat Als de lichtdoorlaatbaarheid 60% of hoger is, voldoet de kabel aan de testeisen. Hoe lager de rookontwikkeling, des te beter de lichtdoorlaatbaarheid is.

Oliebestendig (Oil resistance)

Alle thermohardende buitenmantels van kabels dienen geschikt te zijn voor olieproductie installaties. Om de olie bestendigheid te testen, worden de kabels getest volgens de IEC 60092 359 SHF2. De kabel wordt dan ondergedompeld in olie met een temperatuur van 100 °C voor een periode van 24 uur. Voor kabels met een thermoplastische buitenmantel zijn geen voorschriften omtrent oliebestendigheid.

Modderbestendig (Mud resistance)

Modderbestendige kabels dienen een buitenmantel te hebben die is samengesteld uit grondstoffen die geschikt zijn voor installaties die in aanraking komen met modder, tenzij dit anders is aangegeven. Dit houdt in, dat volgens de NEK 606 norm de buitenmantel van een modderbestendige kabel moet voldoen aan de eisen volgens de IEC 60092-359 voor SHF2.

NEK 606 kabels zoals de BFOU, RFOU, BU en RU

Offshore kabels worden volgens de NEK 606 aangeduid met vier of twee letters. Deze letters geven de constructie van de kabel aan. Voor instrumentatie kabels zijn er aanvullende letters zoals (c) en (i) die duiden op een specifieke afscherming tussen de kabel en de buitenmantel.

Codering Onderdeel Materiaal
B Isolatie Mica tape + EP Rubber IEC 60092-351 (EPR)
R Isolatie EP-rubber, IEC 60092-351 (EPR)
F Binnenmantel Bijvoorbeeld:

 • Brandvertragende en halogeenvrije thermoplastische kunststof
 • Brandvertragende en halogeenvrije thermohardende kunststof
O Armering / afscherming Bijvoorbeeld:

 • Vertind gevlochten koperdraad
 • Twee lagen van gevlochten vertind koperdraad
U Buitenmantel Brandvertragende, halogeenvrije en modder bestendige thermohardende kunststof SHF2
(IEC 60092-359)

Afhankelijk van het type kabel en de toepassing ervan, hebben deze kabels bijvoorbeeld een extra PET tape tussen het binnenwerk van de kabel en/of de armering / afscherming.

Onze NEK 606 kabels en 3rd party approvals

Incore Cables biedt jou kabels aan die voldoen aan de NEK 606 norm. Het kan voorkomen dat er voor een project de kabels goedgekeurd dienen te zijn door een keuringsinstantie. Alle kabels in onderstaande tabel zijn ontwikkeld volgens de IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-354 en de IEC 60092-376. Kabels met een zwarte bullet zijn ontworpen volgens de BS 6883 norm.

Kabel DNV Germanischer Lloyd /
Bureau Veritas
ABS Lloyds register of Shipping ETL
RFOU 250 V (c) (i)
RU 250V (c) (i)
RFOU 0,6/1 kV
RFOU 6/10 kV
RFOU 12/20 kV
RU 0,6/1 kV
BFOU 250 V (c) (i)
BU 250V (i) (c)
BFOU 0,6/1 kV
BU 0,6/1kV
BFCU 250V (c) (i)
RFCU 250V (c) (i)
RFCU 250V (c) (i)
RFCU 0,6/1kV

NEK 606 kabels van Incore Cables

Wij zijn een geautoriseerde distributeur van NEK 606 Draka kabels. Over elke gewenste kabel kunnen we je adviseren en deze aanbieden. De meest toegepaste kabels hebben we voor je in ons productportfolio staan:

Wie maakt de NEK 606 norm?

Veel personen zijn betrokken bij het bepalen van de NEK 606 norm. Een groot deel van deze personen zijn experts uit de offshore industrie die afhankelijk zijn van de regels en voorschriften in de norm. Zij vormen een comité dat als doel heeft normen voor te schrijven die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Zij zijn hier bij gebaad omdat veiligheid hun belangrijkste aandachtspunt is. Hier kan niet op bespaard worden door een kabelfabrikant omdat zij dienen te voldoen aan de norm wanneer zij zaken willen doen.

Meer over de NEK 606?

eBook_NEK-606

Ontvang ons eBook en je vindt meer informatie over:

 • Over de NEK
 • De normen
 • Organisatiestructuur
 • Organisatiebeleid
 • Geschiedenis van de NEK 606

Comments are closed.