NEK 606 standarden

NEK 606 fastställdes 1993 och var en uppföljare av den Norska olje- och gasorganisationens ”Rekommenderad praxis för specifikation av kablar”. Dessa riktlinjer utvecklades på sent 80-tal för att möta industrins behov att begränsa och standardisera de olika typerna av kablar som då fanns inom offshore-industrin.

Read More