Arktiska offshore-kablar

Offshore-installationer utsätts för en rad påfrestningar ute på havet. Låga temperaturer är en av dem. NEK 606 kräver att offshore-kablar bibehåller sina funktioner mellan -40 °C och 90 °C. Vid -40°C måste kablarna behålla flexibilitet och funktionsduglighet.

arctic_presence_orlan_platform2_inline_image

Med efterfrågan på olja och gas som inte verkar avta, är oljebolagen på ständig jakt efter nya fynd som driver dem längre och längre bort från fastlandet. Arktis är området som har väckt störst intresse gällande olje- och gasreserver. Enligt det amerikanska Geological Survey kan upp till 30% av världens okända reserver av gas, 13% av oljans och 22% av den flytande naturlig gasen finnas i Arktis. Samtidigt är Arktis en av världens tuffaste miljöer. Frågan som ställer sig är: behövs specialanpassade offshore-kablar för Arktis?

Utmaningar för arktiska offshore-kablar

Arktis representerar fler utmaningar för kablar än de vanliga offshore-förhållandena. Några av dessa utmaningar är det stora avståndet från fastlandet, begränsad infrastruktur och kommunikation, miljöhänsyn och extrema temperaturer. Arktiska temperaturer kan ligga mellan -50 °C och -60 °C, vilket gör de nuvarande specifikationerna för offshore-kablar otillräckliga. Dessutom slits material mycket fortare av is och korrosion.

 • Is som bildas av havsvatten innehåller alltid en liten mängd vatten som inte har fryst till fast tillstånd. Salthalten i det vattnet är alltid högt. Detta kan leda till snabbare korrosion i jämförelse med vanligt havsvatten.
 • Is fräter bort färg snabbare vilket ökar ytornas skador eftersom färgen inte längre skyddar dem från korrosion.
 • Desto lägre temperaturer desto hårdare angriper iskristallerna. Därmed ökar slitaget.

kabels voor het Noordpoolgebied

Bildningen av iskristaller på arktiska offshore-kablar skulle också ha en negativ inverkan. Den yttre manteln måste kunna tåla dessa angrepp för att skydda kabeln och säkerställa dess funktion. Alla dessa utmaningar måste beaktas och nya standarder och specifikationer kommer att behövas inom offshore-industrin.

Internationell Kommitté

2011 Skapades den tekniska kommittén ISO/TC 67 – “Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries, subcommittee SC 8, Arctic operations” I Moskva. Kommittén består av representater från Nederländerna, Norge, Ryssland, Kanada, Italien, Frankrike och Tyskland.

Kommittén har redan lagt fram vilka ämnen de arbetar på:

 • Krav på material för bärande strukturer.
 • Krav på produktion.
 • Krav på drift och underhåll.
 • Kontroll av korrosion.
 • Reparationer.
 • Integritets- och livslängdsberäkningar.

Kommitténs svåra uppgift är att göra denna oundvikliga process så miljövänlig som möjligt, så lönsam som möjligt för industrin och så säker som möjligt för de som arbetar på en av världens tuffaste arbetsplatser. Detta är några av villkoren för att kunna möta framtidens energibehov.

Vill du veta mer om NEK 606?

eBook_NEK-606

Skaffa vår e-bok, fullspäckad med viktig information om:

 • Om NEK.
 • Standarder.
 • Organisationens struktur.
 • Organisationens policy.
 • NEK 606’s historia.

Comments are closed.