Fördelar och nackdelar med blymantlade kablar

Inom den petrokemiska industrin är kablar utsatta för olja, lösningsmedel, gaser och andra kemikalier. Kabelsystemet inom petrokemiska anläggningar är av störta vikt. Industrin har alltid förlitat sig på blymantlade kablar för att säkerställa dess prestanda och undvika skador från alla möjliga angrepp.

petrochemical-cables

Blymantlade kablar

En blymantel kan användas som kemisk spärr för många olika kablar inom petrokemin, exempelvis för låg- och mellanspänningskablar eller instrumenteringskablar. Fördelarna med blymantlade kablar är:

 • Skydd mot kolväteangrepp.
 • Skydd mot fuktangrepp.
 • Kan användas för jordning.
 • Utmärkt motståndskraft mot korrosion.

Nackdelar med blymantlade kablar

Som ofta finns det minst lika många nackdelar som fördelar med blymantlade kablar. Bly är en både tung och mjuk metall. Dess vikt anses som en nackdel då det ökar arbetsbördan och ökar kostnaderna för installation. Dessutom finns det negativa miljöaspekter när bly används för kablar under jord. Bly är ett skadligt ämne och har till och med förbjudits att användas i marken i vissa länder i Norden.

Alternativ för blymantlade kablar

På grund av dessa negativa aspekter har alternativ till blymantlade kablar föreslagits av industriella aktörer. Vissa av dessa blyfria kablar består av ett inre lager av aluminium bundet med en mantel i polyeten av hög densitet och ett polyamidhölje. Fördelarna med blyfria alternativ är lägre kabelvikt och mindre diametrar, som kan visa sig vara viktiga aspekter vid installation. En kabelmantel som består av aluminium, polyeten och polyamid har samma egenskaper som en blymantlad kabel.

Fördelar med HDPE

HDPE är en mångsidig plast med flera fördelar och enkel att återvinna. Några fördelar med denna plast är:

 • Lätt och mycket robust.
 • Tål stötar och även kraftiga slag.
 • Lång livslängd och väderbeständig.
 • Tål mögel, mjöldagg och förruttnelse.

HDPE används inom många industrier som substitut för tunga metaller. Inom bilindustrin används HDPE för bränsletankar.

Bly eller plast: våra rekommendationer

Blymantlade kablar används fortfarande mycket inom industrin på grund av dess pålitlighet. Tekniker och ingenjörer litar på deras goda prestanda och väljer gärna denna kabeltyp inom petrokemi. Dessutom saknas ännu beprövade alternativ.

Blymantlade kablar är ett rimligt val, och i vissa fall till och med det enda. När alternativa lösningar finns rekommenderar vi att använda plastmantlade kablar. Anledningarna är:

 • De tål vatten och aggressiva ämnen.
 • De har samma livslängd.
 • De är lättare, vilket gör transporten och installationen både enklare och billigare.
 • Viktigast av allt, det är miljövänligare.

Vill du veta mer om Petrokemiska kablar?

eBook_petrochemical-cables

Skaffa vår e-bok, fullspäckad med viktig information om:

 • Petrokemiska processer.
 • Typer av petrokemiska kablar.
 • Typer av installationer.
 • Petrokemiska kablar i farliga miljöer.

Comments are closed.