Offshore kabels voor het Noordpoolgebied

Offshore installaties en constructies in het Noordpoolgebied moeten het opnemen tegen verschillende uitdagingen die de grote en diepe zeeën biedt. De lage temperatuur is er daar één van. De NEK 606 norm schrijft voor dat kabels voor het Noordpoolgebied operationeel moeten blijven tijdens temperaturen variërend tussen de -40 °C en 90 °C.

arctic_presence_orlan_platform2_inline_image

Met de stijgende vraag naar olie en gas worden grenzen verlegd en onbekende gebieden onderzocht. Steeds verder van het vaste land. Het Noordpoolgebied is hier een goed voorbeeld van. Hier is het water dieper én hier is het nog kouder dan eerder aangeboorde gebieden. Het gebied heeft veel te bieden als het gaat om fossiele brandstoffen. Het ‘US Geological Survey’ schat dat het Noordpoolgebied 30% van al het onontdekte natuurlijke gas op aarde bezit. En niet alleen gas, zij schatten dat 13% van alle onontdekte olie en 22% van alle natuurlijke gas in vloeibare vorm hier te vinden zijn. De extreme weersomstandigheden in het Noordpoolgebied werpen de volgende vraag op: moeten er kabels voor het Noordpoolgebied ontwikkeld worden die hier toegepast kunnen worden?

Uitdagingen van offshore kabels voor het Noordpoolgebied

Het Noordpoolgebied biedt meer uitdagingen voor offshore installaties en kabels dan waar dan ook ter wereld. De afstand met het vaste land is groter, en op het vaste land wat het eerst bereikt kan worden is nauwelijks infrastructuur. Er zijn weinig communicatiemiddelen en daarbij komende mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en voor de natuur. De temperaturen zijn lager en is er veel en dik ijs. In het Noordpoolgebied kan het vriezen tot wel -60 °C. Niet één internationale norm of technische specificatie is toereikend voor deze temperatuur. Tot slot zullen materialen sneller beschadigen door ijs en ontstaat er sneller corrosie.

 • IJs gevormd door zeewater bevriest nooit helemaal. Het bezit altijd een gedeelte dat niet bevroren is. Dit komt door het hoge zoutgehalte van het water. Hierdoor ontstaat er sneller corrosie omdat het water in constante verbinding staat met oppervlakten.
 • IJs zorgt voor een snellere slijtage van verflagen, die juist bedoeld zijn om corrosie gevoelige materialen te beschermen.
 • De hardheid van ijskristalen is afhankelijk van de temperatuur. Hoe kouder, hoe harder en dit versnelt de slijtage van materialen.

kabels voor het Noordpoolgebied

IJs vorming op kabels heeft ook negatieve effecten. Buitenmantels dienen deze vorm van slijtage te kunnen weerstaan om het binnenwerk te beschermen en de kabel zijn functie te laten behouden. Al deze uitdagingen dienen onderzocht te worden en nieuwe normen en specificaties dienen voor deze offshore gebieden ontwikkeld te worden.

Arctic graded kabels van Draka

Er worden wel kabels voor het Noordpoolgebied gemaakt. Alleen gaan de test eisen van de normen zoals de BS6004, CSA 22.2 0.3-01 en de IEC 60092-350 Clause 8.9 & Annex E tot een minimum temperatuur van -40°C. Terwijl, zoals eerder vermeld, temperaturen van -60°C niet ongewoon zijn in het Noordpoolgebied.

Draka biedt ‘Artic Graded’ kabels aan die voldoen aan de IEC en CSA normen. Dit zijn de BFOU en RFOU instrumentatie- en laagspanningskabels die voorzien zijn van een speciale tape die er voor zorgt dat deze kabels bij een temperatuur van -40°C nog steeds flexibel zijn. Deze kunnen wij je leveren, neem hiervoor contact met ons op.

Internationaal comité

In 2011 werd in Moskou het ‘ISO technisch comité ISO/TC 67 Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries, subcommittee SC 8, Arctic operations’ opgericht. In dit comité zitten vertegenwoordigers uit Nederland, Noorwegen, Rusland, Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland.

Het comité heeft laten weten dat zij o.a. bezig zijn met de volgende onderwerpen:

 • Materiaal eisen voor dragende constructies
 • Productie eisen
 • Operationele en onderhouds eisen
 • Corrosie beheersing en behandeling
 • Reparaties en onderhoud
 • Levensduur calculaties

Het comité streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten en rampen te voorkomen. Het dient lucratief te blijven voor de uitvoerende partijen en zo veilig mogelijk te zijn voor mensen die werkzaam zijn op de offshore installaties. Op een zodanige wijze dat in de meest extreme weersomstandigheden op de planeet kan worden voldaan aan de stijgende vraag naar aardolieproducten en gas.

Meer over de NEK 606?

eBook_NEK-606

Ontvang ons eBook en je vindt meer informatie over:

 • Over NEK
 • De normen
 • Organisatiestructuur
 • Organisatiebeleid
 • Geschiedenis van de NEK 606

Comments are closed.