Kablar för huvuddäck på offshore-plattformar

Huvuddäck är strukturerna på olje- och gasplattformar som är byggda över vattenytan. Precis som det finns en rad olika strukturer för huvuddäck finns det även en rad olika kablar för huvuddäck på offshore-plattformar.

På huvuddäcken finns all utrustning och maskineri för att driva själva plattformen, som till exempel:

 • Anläggningar för att bearbeta olja och gas.
 • Elverk för att producera ström.
 • Boende.
 • Vatten- och gasförsöjningsinstallationer.
 • En helikopterplatta
 • Borrutrustning

Varje enhet har enskilda behov när det gäller kablar.

Offshore topside module kabels

Ett huvuddäck har vanligtvis en omfattande anordning av kablar. Det innebär att offshore-kablarna måste passa in både när det gäller vikt och storlek. En minskning i vikt och storlek har en stor påverkan på både konstruktionen och kostnaden för plattformen. Designers och ingenjörer letar alltid efter sätt att minska vikten och storleken på kablarna utan att kompromissa med prestandan och personalsäkerhet.

Kablar för huvuddäck på offshore-plattformar

Olje- och gasindustrin till havs har de största kraven när det gäller kablar för instrumentering, låg- och mellanspänning och fiberoptik. Kabellösningar på oljeplattformar måste dels stå ut med ytterst svåra miljöer, dels säkerställa de säkraste arbetsförhållanden för både personalen och miljön.

Offshore-kablar måste tåla olja, saltvatten, friktion, värme, kyla och slitage. Vid brand måste de säkerställa både personalens och utrustningens säkerhet. Av de viktigaste kablarna krävs det dessutom att de fungerar under en viss period även när det brinner. Delar av kablarna inom denna industri utsätts för oljespill, borrslam och kemikalier.

Kablarna för huvuddäck ska vara så kallade ”låg rök noll halogen”. Det innebär att de är flamskyddade, brandresistenta och/eller slambeständiga. Jämfört med standardkablar släpper låg rök noll halogen-kablar ut högst 0,5% HCI. Dessa värden följer BS EN 50267 och IEC 60754-1 standarderna.

Vill du veta mer om Kablar inom offshore-industrin

eBook-cables-in-the-offshore-industry

Skaffa vår e-bok, fullspäckad med viktig information om:

 • Utvecklingen av standarden för offshore-kablar.
 • Internationella standarder för offshore-kablar.
 • Typer av offshore-kablar.
 • Egenskaper för offshore-kablar.
 • Typgodkännanden för offshore-kablar.
 • Användningsområden för offshore-kablar.

Comments are closed.