Utvecklingen av höga standarder för offshore-kablar

Kraven för offshore-kablar är högre än för någon annan typ av kabel. Säkerhet är den största prioriteten eftersom de minsta felen kan leda till förödande konsekvenser. Det är särskilt viktigt att minska risken för läcka, brand och explosioner ute på olje- och gasplattformar. Katastrofer som den som drabbade Piper Alpha plattformen 1988 ledde inte bara till många människooffer men även till en miljökatastrof i Nordsjön. Om en olycka skulle inträffa kan räddning från land inte alltid nå fram i tid, därmed har olyckor på oljeplattformar ofta stora konsekvenser.

hydrocarbon fire

Olyckan på Piper Alpha ledde dock till en skärpning av säkerheten och standarderna på offshore-plattformer i allmänhet. Ännu en anledning till att standarderna är så höga är att den växande efterfrågan på fossila bränslen har lett till att plattformar placeras ut på allt djupare vatten och allt längre bort från land där väderförhållandena är ännu svårare.

Förflytta gränserna inom offshore-världen

eisen-aan-offshore-kabels

Fram till 1950-talet verkade det omöjligt att borra för olja i öppet hav. Men numera är riggarna placerade långt ute till havs. Under åren har framsteg inom offshore-industrin lett en effektiv olje- och gasproduktion. Man har till och med lyckats borra på 3000 meters djup.

Enligt det Internationella energirådets rapport World Energy Outlook kommer det globala energibehovet år 2040 vara ca 37% högre än det 2015. För att kunna möta detta behov kommer det att krävas både många teknologiska framsteg och att nya geografiska områden erövras.

Extrema förhållanden

standards for offshore cables

Konstruktionerna inom offshore-industrin måste vara kapabla att tåla extrema miljöer och förhållanden, som jättevågor, hårda vindar, jordbävningar, isbergskrockar samt extremt låga temperaturer. Den påtagliga ständiga efterfrågan på olja och gas kommer att driva oljeexploateringarna till allt mer avlägsna regioner. Med dessa nya gränser tillkommer även nya risker och utmaningar för att säkerställa en redan riskfylld verksamhet.

Hög standard för offshore-kablar

På grund av allt det ovannämnda är standarderna på offshore-kablar extremt höga. Varenda kabel inom offshore-industrin måste kunna tåla och prestera felfritt i dessa svåra miljöer. Offshore-industrin är en extremt farlig industri. Säkerhetsstandarder måste hjälpa till att minska risken för olyckor till en minimum. Den främsta anledningen till dessa höga standarder är arbetarnas säkerhet, som alltid måste vara högsta prioriteten.

Det finns flera standarder för offshore-kablar, som exempelvis BS 6883, BS 7917, NEK 606 och IEEE 1580. Alla offshore-kablar testas enligt dessa standarder. De certifieras sedan med ett typgodkännande om standarderna uppfylls. Utvecklingar inom offshore-industrin kommer att medföra nya utmaningar och risker, som i sin tur kommer att leda till nya standarder för offshore-kablar.

Vill du veta mer om Kablar inom offshore-industrin

eBook-cables-in-the-offshore-industry

Skaffa vår e-bok, fullspäckad med viktig information om:

  • Utvecklingen av standarden för offshore-kablar.
  • Internationella standarder för offshore-kablar.
  • Typer av offshore-kablar.
  • Egenskaper för offshore-kablar.
  • Typgodkännanden för offshore-kablar.
  • Användningsområden för offshore-kablar.

Comments are closed.