De ontwikkeling van hoge eisen aan offshore kabels

Van alle soorten kabels zijn de eisen aan offshore kabels het hoogst. Veiligheid is hier extra belangrijk omdat kleine foutjes grote gevolgen kunnen hebben. Zeker op boorplatforms dient het gevaar op explosies, brand en lekkages tot een minimum gebracht worden. Een een ramp zoals met het platform Piper Alpha in 1988 heeft niet alleen menselijk leed als gevolg gehad maar bracht het milieu ook zware schade toe. Het bieden van hulp op open zee is bovendien lastiger en voordat er überhaupt hulp is aangekomen is het meeste kwaad vaak al geschied.

hydrocarbon fire

Rampen zoals de Piper Alpha leiden er toe dat eisen en normen hoger worden voor installaties op platforms. Een andere reden voor het hoger worden van de eisen en normen, is dat grenzen in de offshore worden verlegd. Olie- en gasvelden raken op en er moet gezocht worden naar bronnen verder uit de kust, in diepere wateren en waar zwaardere weersomstandigheden zijn.

Het verleggen van grenzen in de offshore wereld

eisen-aan-offshore-kabels

Tot 1950 leek het onmogelijk om naar olie te boren uit het zicht van het vaste land. Het begon allemaal met het aanleggen van pieren vanuit de kust. Vandaag de dag zijn er boorplatforms die ver vanaf de kustlijn zijn gelegen. Door de jaren heen hebben vele innovaties in de offshore geleid tot een hogere winning van olie en gas. Het is tegenwoordig mogelijk om dieptes van meer dan 3.000 meter te bereiken.

Er zijn nog veel ontwikkelingen nodig om aan de vraag van de toekomst te voldoen. Volgens de ‘World Energy Outlook’ die is gepubliceerd door de ‘International Energy Angency’ zal de vraag naar energie in 2040 37% hoger zijn vergeleken met de vraag in 2015. We zullen meer technologische innovaties nodig hebben om geografische grenzen binnen de offshore te verleggen.

Extreme omstandigheden

eisen aan offshore kabels

Constructies in de offshore industrie dienen zo ontworpen te worden dat ze bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden zoals reusachtige golven, stormen, aardbevingen, ijsbergen en extreem lage temperaturen. De aanhoudende en groeiende vraag zal ons dwingen om verder uit de kust naar olie en gas op zoek te gaan. Dit brengt nieuwe uitdagingen en risico’s met zich mee. Denk aan grotere dieptes en nog extremere weersomstandigheden.

Hoge eisen aan offshore kabels

Vanwege bovenstaande punten worden er zeer hoge eisen aan offshore kabels gesteld. Iedere kabel die wordt gebruikt in de offshore industrie dient bestand te zijn tegen, en operationeel te blijven tijdens de extreme omstandigheden. De offshore wordt gezien als één van de meest risicovolle industrieën. Hoge veiligheidseisen en normen moeten de kans op een ongeluk terugbrengen tot een absoluut minimum. De hoofdreden voor de hoge veiligheidsnormen is de veiligheid van werknemers.

Er zijn bestaande normen voor offshore kabels zoals de BS 6883, BS 7917, NEK 606 en IEEE 1580. Al onze kabels zijn volgens deze normen getest. Ze krijgen een ‘type approval’ certificaat wanneer ze aan de normen voldoen. Door de nieuwe uitdagingen en risico’s zullen de eisen en deze normen steeds weer worden aangepast en ge-upgrade.

Meer over kabels in de offshore industrie?

eBook-cables-in-the-offshore-industry

Ontvang ons eBook en je vindt meer informatie over:

  • De ontwikkeling van de offshore normen
  • Internationale offshore-kabel normen
  • Soorten van offshore kabels
  • Offshore kabeleigenschappen
  • ‘Type approvals’ voor offshore kabels
  • Soorten toepassingen voor offshore kabels

Comments are closed.