Montering av aluminiumkablar i 5 steg

Användningen av aluminiumkablar har stora fördelar jämfört med kopparkablar. Exempelvis är aluminium både billigare och lättare. Dessutom uppfyller aluminium alla arbetssäkerhetsförordningar. Utöver dessa fördelar har aluminiumkablar även andra installationskriterier än koppar.

Montering av aluminiumkablar

I detta blogginlägg tänker vi visa hur en komplett montering av aluminiumkablar går till. Installationen och underhållningen av de rätta kopplingarna är viktigt för att aluminiumkablar ska kunna fungera med låg resistans. Låg resistans gör att temperaturen håller sig ännu lägre än med kopparledare.

Monteringen av aluminiumkablar är annorlunda än den för koppar. En av skillnaderna ligger i kopplingarnas känslighet som kräver särskild uppmärksamhet.

Steg 1: Skalning av kabeln med rätt verktyg

Vi använder alltid rätt verktyg när vi skalar ledarna för att undvika att skada dem. Vi tar varsamt av manteln och skiljetejpen (folien mellan ledaren och isoleringen) på hela ledarens längd.

assembling aluminium cables

Steg 2: Avlägsnande av oxidering

Aluminium och koppar täcks av ett lager oxidering när de kommer i kontakt med luft. Beläggningen på aluminium är hård och sitter fast i aluminiumet. Däremot är kopparns beläggning relativt mjuk och ledningsförmågan påverkas inte mycket. På grund av dess höga resistens tar vi bort oxideringen enligt våra egna föreskrifter.

Steg 3: Applicering av oxidnedbrytare

Efter borttagningen av aluminiumfilmen applicerar vi omedelbart ett speciell medel som bryter ned oxidering, förhindrar bildandet av en isolerande beläggning på både ledaren och kabelskon, samt ökar ledningsförmågan. Detta är ett viktigt steg att iaktta när man kopplar ihop aluminiumkablar.

apply-paste

Steg 4: Krympning av kabelskon

Först placerar vi kabelskons krymphylsa över den avskalade ledaränden. Vi ser till att alla ledartrådar hamnar i krymphylsan. För att säkerställa bästa kontakt komprimeras hylsan fysiskt runt ledaren. Vi krymper kopplingen på rätt sätt för att undvika öppna kretsar och / eller gnistor. Detta trick hjälper att undvika en för hård eller lös krypning. Om detta inte görs kan kopplingen spricka eller ledarna lossna, vilket skulle leda till ökad resistens och oänskade värmeutvecklingar.

crimping-the-lug

Steg 5: Trä på en krymphylsa

När krymphylsan har fästs till ledaren sätts ytterligare en värmekrymphylsa på. Den hindrar fukt- eller dammangrepp mellan isoleringen och ändan av krymphylsan.

shrinking

Användning av våra monterade kablar.

De monterade kablarna som vi erbjuder används för platser där strömförsörjning behövs under en begränsad tid. Kablarna kan återanvändas flera gånger och kan enkelt lagras när de inte behövs. De används vid exempelvis konserter eller byggplatser.

Kablar som den monterade aluminiumkabeln i denna blogg överför elektrisk ström från en generator till ett ställverk. Därifrån leds strömmen vidare till olika arbetsstationer, eldrivna maskiner och verktyg, högtalare, ljus osv. Vi erbjuder även montering av dessa typer av kablar. Faktum är att möjligheterna är oändliga. Vi kan montera alla slags kablar enligt dina krav och specifikationer, inklusive identifiering och säkerhetstester. Detta gäller för alla typer av kablar, längder och kopplingar.

verlengkabel

Vill du veta mer om Fördelar med aluminiumkablar?

Price-advantage-of-aluminium

Skaffa vår e-bok, fullspäckad med viktig information om:

Comments are closed.