Vad är halogenfria kablar?

Halogenfria kablar har använts i många år inom olika industrier. De används i offentliga utrymmen där människor lever, arbetar och rör sig. Dessa kablar är bättre än ”vanliga kablar” när det gäller brandsäkerhet och är mindre skadliga. I den här bloggen kommer vi att berätta allt du behöver veta om halogenfria kablar. Om du vill veta mer, se vår gratis e-bok halogenfria kablar.

Vad är halogen?

Halogeenvrije kabelsSamlingsnamnet halogen avser fem grundämnen. Dessa är icke-metalliska grundämnen som tillhör grupp 17 i det periodiska systemet. Det är fluor, klor, brom, jod och astat. Det är en speciell grupp grundämnen som vi skulle kunna diskutera mer i detalj, som till exempel dess kemiska beteenden och reaktivitet, men det saknar relevans för den här bloggen. Det enda du verkligen behöver veta är att halogener är mycket farliga för människor. De är till och med dödliga om man utsätts för en viss mängd.

Lanseringen av halogenfria kablar

Halogenhaltiga kablar har tillverkats sedan 1970 och orsakat många bränder. Vid brand släpps halogenämnen som ingår i kabelmaterialet och kan andas in av människor. En av de mest omtalade händelserna var branden i Londons Kings Cross tunnelbanestation då 32 personer dog 1987. Undersökningen visade att de flesta av dödsfallen orsakades av de giftiga gaserna och röken. Efter denna katastrof fick inga halogenhaltiga kablar användas i tunnelbanesystemet i London. Det ledde även till att många industrier och sektorer inte längre ville använda halogenhaltiga kablar.

Brandsäkerhet och skadebegränsning

Vid brand avger halogenhaltiga material frätande och giftiga gaser. De frätande gaserna kan skada (elektronisk) utrustning och liknande. Detta var ett stort fokus för kommunikations- och datacentraler och telekommunikationföretag, där man arbetar med dyr och högteknologisk utrustning. 1988 drabbades Bell Telephone Company i Illinois av en brand. Utöver faktumet att 35 000 personer inte längre kunde ringa, förlorade företaget miljontals dollar. Utrustningen hade inte förstörts av elden men skadats svårt av de frätande gaserna.

De giftiga gaserna är en stor hälsofara inom slutna miljöer. Det finns fler exempel än Kings Cross katastrofen, som den i tunnelbanan i Sydkorea 2003, som krävde 120 liv. De giftiga gaserna minskar att överlevnadschanserna. Vid inandning påverkas kroppens funktioner snabbt och kan leda till hjärtstillestånd.

Halogenfria kablar

Det finns en del missförstånd när det gäller begreppet halogenfri kabel. Detta beror på att kabelindustrin inte använder en och samma förkortning eller benämning för halogenfria kablar. För att förtydliga det hela har vi samlat de vanligaste förkortningarna i tabellen nedan.

Förkortning Betydelse
LS0H Low Smoke, Zero Halogen
LSZH Low Smoke, Zero Halogen
LSHF Low Smoke, Halogen Free
LSNH Low Smoke, Non-Halogen
NHFR Non-Halogen, Flame Retardant
HFFR Halogen Free, Flame Retardant
FRZH Fire Retardant, Zero Halogen
LSFRZH Low Smoke, Fire Retardant, Zero Halogen

’Låg rök’ / ’Low Smoke’ och ’Nollhalogen’ / ’Zero Halogen’ har inte samma betydelse, även om många tror att de har det. ’Låg rök’ indikerar att kabeln inte utsänder en tung svart rök vid brand. Vid brand avger den endast en tunn grå rök, vilket ger tillräcklig synlighet för att fly undan och gör det lättare att kontrollera branden. ’Nollhalogen’ indikerar att det inte finns några halogenhalter i kabeln. Vid brand kan en kabel med ”Nollhalogen”-märkning fortfarande orsaka tung svart rök.

Halogenfria material för kablar

Det finns flera halogenfria material som kan användas för kablar. Dessa inkluderar EVA, polyamider, EPR, EPDM, PE, PP, SHF1 och SHF2. Du kan läsa allt om SHF1 och SHF2 i bloggen ’SHF1 och SHF2 yttre mantlar enligt NEK 606’. I den här bloggen kommer vi att berätta om PE och PP; övriga material är listade i vår e-bok.

Polyeten (PE) – har bra elektriska egenskaper, det vill säga att detta syntetmaterial har en bra isolerande effekt. Materialet är inte särskilt flexibelt, men beroende på molekylär densitet kan det göras mer flexibelt. När densiteten är hög är PE ett styvt material men starkare och hårdare än PP. Den är fuktbeständig och resistent mot låga temperaturer och åldrande.

Polypropylen (PP) – liknar på många sätt PE, speciellt när det gäller elektriska egenskaper. PP är hård men mera flexibel än PE, speciellt när den kombineras med etylen. PP används i de flesta fall som isoleringsmaterial. Det är ett hårdare material än PE, så ett tunnare isoleringsskikt kan appliceras.

Vill du veta mer om halogenfria kablar?

eBook_halogeenvrije-kabels

Skaffa vår e-bok, fullspäckad med viktig information om:

  • Fördelar med halogenfria ämnen i plastmaterial.
  • Halogenfria ämnen i kabelmantlar och -isolering.
  • Standardtester av halogenfria kablar.

Comments are closed.