Petrokemiska kablar i ATEX-klassade miljöer

”Appareils destinés à être utilisés en Atmosphères Explosives”, även känt som ATEX-direktivet, är ett europeiskt direktiv som beskriver vilken utrustning och arbetsmiljö som tillåts i en farlig miljö med en explosiv atmosfär. Den gäller för petrokemiska kablar som används för ATEX-klassade installationer. Syftet med direktivet är att förenkla handeln med ”ATEX” -utrustning och skyddssystem inom EU genom att undanröja behovet av separata nationella tester och dokumentation för varje medlemsstat.

ATEX logo petrochemical cables

Direktivet delas upp i två delar:

 • ATEX 95 fokuserar på utrustning och skyddssystem avsedda för farliga miljöer.
 • ATEX 137 fokuserar på arbetsplatser som måste uppfylla säkerhets- och skyddskraven för arbete i farliga miljö.

Kablar inom ATEX-klassade miljöer och utrustningar

ATEX-direktivet täcker inte direkt kraven på kablar. Konstruktionen, måtten och testkraven för petrokemiska kablar måste uppfylla andra standarder och krav för att säkerställa att kablarna är lämpliga för farliga miljöer. Vissa egenskaper som krävs på kablar i liknande miljöer är att de ska vara kolväte- och kemikaliebeständiga, flamskyddande, brandresistenta, låga rökutsläppsvärden, halogenfria, fuktbeständiga osv. Den allra vanligaste gemensamma standarden gäller brandsäkerheten. Se tabellen nedan.

Test Internationella standarder Övriga standarder
Test för utveckling av frätande och korrosiva gaser
 • IEC60754
 • Del 1 – Frätande halogengaser
 • Del 2 – Alla frätande gaser
 • EN502567
Test för rökdensitet
 • IEC61034
 • IEC60695-6
 • BS7622
 • NES 711 rökindex
Test för flamspridning
 • IEC60332
 • Part 1 – Enkel vertikal kabel
 • Part 3 – Ihopbuntade kablar
  • EN50265
  • EN50266
  • US standards:

– UL1581 – General
– UL1666 – Riser
– UL910 – Plentum

Test för brandresistens
 • IEC60331

Inom petrokemin är en del kablar anslutna till utrustningar och anläggningar med en kabelförskruvning. Denna förskruvning måste uppfylla ATEX-kraven. I IEC60079-15 standarden finner man en lista med olika sorters kabelförskruvning som hjälper att välja rätt koppling.

petrochemical cables

Vill du veta mer om Petrokemiska kablar?

eBook_petrochemical-cables

Skaffa vår e-bok, fullspäckad med viktig information om:

 • Petrokemiska processer.
 • Typer av petrokemiska kablar.
 • Typer av installationer.
 • Petrokemiska kablar i farliga miljöer.

Comments are closed.