Egenskaper för vindkraftskablar

wind-energy-cables

Vinskraftsparker placeras antingen på land eller till havs. Vindkraftskablar måste kunna tåla svåra väderförhållanden samt starka vindar, saltvatten och extrema temperaturväxlingar. Kablarna i vindkraftverkets torn eller maskinutrymme utsätts för starka vibrationer och böjningar, elektromagnetisk interferens, olja och ozon.

Kablar avsedda för maskinutrymmet, eller nacellen, måste passa perfekt för att kunna säkerställa att allt fungerar när turbinen snurrar. För det ändamål måste kablarna uppfylla en rad allmänna krav.

Design av vindkraftskablar

Designen av vindkraftskablar är vanligtvis en kombination av högkvalitativ härdplast, gummiisolering och -mantel. Kablarna måste tåla temperaturer mellan -40 °C och 90 °C. I vissa fall, på begäran av kunden, kan tillverkare även utveckla kablar som tål upp till +120 °C.

Vridningsförmåga

windenergie kabels

För de rörliga delarna av en turbin måste kablarna ha tillräcklig vridningsförmåga och töjningsflexibilitet samt en smal böjningsradie. Kablar är testade extremt noggrant, till exempel utförs tester vid -40 °C där kablarna vrids 4 x 360 ° åt varje håll på en 10 meters längd och för minst 5000 kompletta cykler för att simulera en 20-årig livstid.

Kabelegenskaper för vindkraft

Vindkraftskablar måste också tåla angrepp av bränsle, kylmedel, olja, frätande kemikalier och friktion. För havsvindkraft måste kablarna även tåla saltvatten. Det finns även vindkraftskablar som, utöver dessa krav, är tillverkade i halogenfritt material (LSZH) och/eller med EMI (Elektrisk magnetisk interferens) -skydd, vilket kan vara nödvändigt för vissa projekt. Med EMI-skydd skyddas kabelns inre mot elektriska fält som kan uppstå runt kabeln. Detta är en viktig funktion för instrumenteringskablar.

Flexibilitet

Det rekommenderas att kabelledare ska tillverkas i mjukglödgade koppar med flera kardeler för flexibilitet och uthållighet mot vibrationer under extrema väderförhållanden. Dessa högkvalitativa egenskaper säkerställer en lång hållbarhet för kablar inom vindkraft.

Koppar- och aluminiumkablar

Aluminiumkablar är också lämpliga för användning inom vindkraft. Även om koppar är mer flexibel, är aluminium en pålitlig ersättning som uppfyller kraven på flexibilitet. En annan fördel är att aluminiumkablar är billigare och lättare. En aluminiumkabel kan vara upp till 50% lättare än en jämförbar kopparkabel. Detta är en stor fördel i förhållande till installationen av kabeln eftersom kabeln måste installeras på en betydande höjd i vindkraftverkets maskinutrymme.

Alla kablar i systemet – från rotorn till elkretsen – måste designas för att uppnå bästa effektivitet, kostnadseffektiv prestanda och långsiktig pålitlighet.

Vill du veta mer om kablar inom förnybar energi?

eBook_cables-in-the-renewable-industry

Skaffa vår e-bok, fullspäckad med viktig information om:

  • Förnybara energikällor.
  • Kablar inom vindkraftverk.
  • Kablar inom solkraftverk.

Comments are closed.