Petrochemie kabels in ATEX zones

‘Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères Explosives’, beter bekend als de ATEX-richtlijn is Europees erkend. De richtlijn omschrijft welke soort apparatuur en gereedschappen zijn toegestaan in explosie gevaarlijke omgevingen. De richtlijn is toepasbaar op petrochemie kabels die gebruikt worden voor ATEX gecertificeerde installaties. Het doel van de richtlijn is om het vrije verkeer van ‘ATEX’ apparatuur en beveiligingssystemen binnen de EU te bevorderen. Er zijn nu geen afzonderlijke testen en documentatie per Europees land nodig waar tussen gehandeld wordt.

ATEX logo petrochemie kabels

De ATEX richtlijn is onderverdeeld in twee delen, te weten:

 • ATEX 95 is gericht op apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in explosie gevaarlijke omgevingen.
 • ATEX 137: is gericht op de werkplek. Deze moet voldoen aan tenminste de minimale eisen van de ATEX-richtlijn. Het moet de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in explosie gevaarlijke omgevingen verbeteren.

Petrochemie kabels in ATEX geclasificeerde zones

Er zijn geen directe ATEX-richtlijnen die gelden voor kabels. De constructie, afmetingen en testvereisten van kabels voor de petrochemie dienen te voldoen aan andere eisen zodat ze geschikt zijn voor gebruik in explosie gevaarlijke omgevingen. Enkele producteisen aan petrochemie kabels zijn, dat ze bestendig zijn tegen koolwaterstoffen en chemicaliën, dat ze vlamvertragend en/of brandwerend zijn, dat ze bij brand een lage rook emissie hebben, dat ze halogeenvrij zijn en vochtbestendig. De belangrijkste normen voor kabels dekken veel van de vereisten van een de ATEX-richtlijnen, zie onderstaande tabel.

Testen Internationale normen Overige normen
Testen voor de evolutie van zure en bijtende gassen
 • IEC60754
 • Part 1 – Halogen acid gas
 • Part 2 – Total acid gas
 • EN502567
Testen voor rookdichtheid
 • IEC61034
 • IEC60695-6
 • BS7622
 • NES 711 smoke index
Testen voor brand verspreiding
 • IEC60332
 • Part 1 – Single vertical cable
 • Part 3 – Bunched cables
  • EN50265
  • EN50266
  • US standards:

– UL1581 – General
– UL1666 – Riser
– UL910 – Plentum

Testen voor brandwerendheid
 • IEC60331

Kabels geschikt voor Atex Zones.

In ons standaard aanbod van kabels hebben wij ook kabels die toegepast kunnen worden in Atex zones. Dit zijn zowel instrumentatie-, laag- en middenspanningskabels. In onderstaande hebben er een paar voor je uitgelicht. Mocht je er nog vragen over hebben kan je altijd contact met ons opnemen.

Kabels worden in de petrochemie aangesloten op apparatuur en installaties. Dit gebeurt met een wartel waarmee de kabel wordt aangesloten. De wartels die hier voor worden gebruikt dienen te voldoen aan de ATEX-richtlijnen. In de IEC60079-15 norm is een duidelijke grafiek om de juiste wartel te selecteren voor de kabel die toegepast wordt in een explosie gevaarlijke omgeving.

petrochemical cables

Meer over kabels voor de petrochemie?

eBook_petrochemical-cables

Ontvang ons eBook en je vindt meer informative over:

 • Petrochemische processen.
 • Petrochemische kabel types.
 • Soorten van installatie.
 • Petrochemische kabels in gevaarlijke omgevingen.

Comments are closed.