Kenmerken van windenergie kabels

De locatie van een windmolenpark kan op het vaste land (onshore) of op zee zijn (offshore). Van de windenergie kabels wordt verwacht dat ze bestand zijn tegen verschillende (weers)omstandigheden. Denk hierbij aan harde wind, zout water en extreem lage én hoge temperaturen.

Read More