E-bok Halogenfria kablar

Halogenfria kablarHalogenfria kablar utvecklades av säkerhetsskäl på 70-talet. Anledningen var att material som innehöll halogen släppte ut stora mängder rök och giftutsläpp vid bränder. Ett flertal större bränder ledde till en ökad medvetenhet om denna fara och så småningom, övergången till halogenfria ämnen inom kabelindustrin.

En av de mest kända händelserna var branden vid King’s Cross 1987 i Londons tunnelbana som krävde 31 liv. Det visade sig att en stor del av offren hade omkommit på grund av giftiga gaser och rökförgiftning snarare än brännskador.

Därefter åtog sig kabeltillverkare att utveckla flamskyddade kablar med avsevärda lägre gifthalter än dem med halogenämnen. Det ledde till utvecklingen av kablar fria från halogen som nu är standarden inom många industrier som offshore, militären, sjukhus och andra platser med trånga utrymmen.

I denna e-bok finner du följande innehåll:

  • Fördelar med halogenfria ämnen i plastmaterial.
  • Halogenfria ämnen i kabelmantlar och -isolering.
  • Standardtester av halogenfria kablar.

E-bokens språk: Engelska

Fyll i uppgifterna för att få din e-bok

    * Ta del av vårt nyhetsbrev för att uppdateras om nya blogginlägg, gratis e-böcker och andra intressanta nyheter.