Portfolio Details

Produktinformation för N2XH IEC 60502-1

Användning

N2XH IEC 60502-1 är strömkablar avsedda för elförsörjning i fasta lågspänningsinstallationer. De lämpar sig för installationer under jord i industriella anläggningar med ett extra skydd mot mekaniska påfrestningar. De kan monteras i kabelrör eller -kanaler eller direkt på väggar.

Fördelar

  • Halogenfri
  • Flamskyddad

Fördelar med N2XH IEC 60502-1

Halogenfri

Halogenfria kablar som N2XH IEC 60502-1 avger ingen giftig gas vid brand. Det beror på att kabeln inte innehåller någon fluor, klor, brom, jod eller astat som alla orsakar giftiga gaser vid brand. Giftiga gaser kan skada utrustning, begränsa möjligheterna för människor att fly, och vara dödliga. Denna kabel har högre brandsäkerhet, orsakar mindre skador vid brand och är miljövänlig.

Flamskyddad

Kablar brukade vara orsaken till många bränder förr i tiden. Denna kabel är flamskyddad vilket innebär att den inte sprider elden vid en brand. Kablar med denna egenskap används vanligtvis där människor bor, arbetar eller rör sig.

Nationella och internationella standarder