Portfolio Details

Produktinformation för BS6491 B

Användning

Denna kabel är en tvinnad enledarkabel i koppar för fasta installationer. Monteras i rör, nedsänkta kanaler eller i andra kabelskyddslösningar. Rekommenderad för torra omgivningar, exempelvis för koppling av belysning, apparater, strömbrytare eller säkringsskåp.

Fördelar

  • Halogenfri
  • Flamskyddad

Fördelar med BS6491 B

Halogenfri

Halogenfria kablar som BS6491 B avger ingen giftig gas vid brand. Det beror på att kabeln inte innehåller någon fluor, klor, brom, jod eller astat som alla orsakar giftiga gaser vid brand. Giftiga gaser kan skada utrustning, begränsa möjligheterna för människor att fly, och vara dödliga. Denna kabel har högre brandsäkerhet, orsakar mindre skador vid brand och är miljövänlig.

Flamskyddad

Kablar brukade vara orsaken till många bränder förr i tiden. Denna kabel är flamskyddad vilket innebär att den inte sprider elden vid en brand. Kablar med denna egenskap används vanligtvis där människor bor, arbetar eller rör sig.

Nationella och internationella standarder