De technische aspecten van een verlengkabel

Na het behandelen van mogelijkheid voor aluminium en koperen verlengkabels, nemen we je in dit blog me naar de technische aspecten van een verlengkabel. We behandelen in dit blog de punten dikte van de kabel en de geleider-en omgevingstemperatuur. Over de invloed van de lengte van een kabel en het spanningsverlies lees je meer in ons eBook.

We vertellen je over deze punten omdat hier vaak geen rekening meer wordt gehouden bij de aanschaf van verlengkabels. Met als gevolg dat de kabels niet toereikend zijn voor de prestatie die zij dienen te leveren.

Dikte van de kabel

Kabels transporteren elektrische energie naar installaties en apparaten zodat deze gebruikt kunnen worden. Op het moment dat deze worden geactiveerd, loopt er door de geleiders van de kabel elektrische stroom. Hierdoor ontstaat er een warmteontwikkeling. Hoe groter de stroom en weerstand, hoe sneller de temperatuur zal stijgen. De geleiders kunnen qua opwarming heel wat hebben, of dit nu koper of aluminium is.

De dikte van de kabel heeft betrekking op de dikte van de geleiders en heeft sterk te maken met de factor temperatuur. Hoe dikker de geleiders zijn, hoe zwaarder deze belast kunnen worden. De kans op oververhitting kan o.a. worden verkleind door een kabel niet maximaal te belasten.

Kabels volgens de meest toegepaste standaarden hebben vaak een bijbehorende belastingtabel. Dit zijn in de regel vaak de opgegeven fabrikantbelastingen en anders voorzien normen deze. Deze waarden zijn de maximale belastingen (ampèrages) en dit zijn de referentie waarden in ideale omstandigheden. Er zijn de-ratings factoren zoals omgevingstemperatuur, liggen de kabels in de zon of schaduw, of zijn meerdere kabels bij elkaar gebundeld, waardoor een kabel niet maximaal belast kan worden. Hier gaan we later specifieker op in maar terugkomend op de dikte van de kabel houdt dit het volgende in:

  • Op papier heb je een 63A koperen verlengkabel kabel nodig met een geleider dikte van 16mm². De kabel ligt in de volle zon en is gebundeld met 4 andere kabels. Deze invloeden verlagen de maximale belasting en worden gecalculeerd met zogenaamde correctiefactoren die per kabel zijn vastgelegd in de NEN1010(IEC60364). Dit kan dus betekenen dat de geleider dikte van 16mm² niet toereikend is en er gekozen moet worden voor een geleider dikte van 25mm² óf een verlengkabel van 125A.

De geleider- en omgevingstemperatuur

Technische aspecten van een verlengkabel

Na het behandelen van de dikte van de kabel is het een kleine stap over te gaan op de invloed van temperatuur. Er zijn voorschriften wat de maximale temperatuur van de buitenmantel mag zijn: dit is 70˚C. Bij deze temperatuur zal je bij een korte aanraking van enkele seconden je handen niet verbranden. Er zijn ook maximale geleidertemperaturen van kabels. Bij EPR (ethyleen propeen rubber) kabels is een maximale geleidertemperatuur van 90˚C voorgeschreven. In de afbeelding rechts geven we de ideale situatie weer. De temperatuur wordt verlaagd naarmate deze zich van de geleider door isolatie en de buitenmantel naar buiten verplaatst.

Een belangrijke factor om te bepalen welke verlengkabel de juiste is, is de omgevingstemperatuur. Hoe hoger de buiten temperatuur is, hoe moeilijker de kabel warmte af kan staan aan de omgeving. Dit houdt in dat de geleider minder warm mag worden en dus minder stroom kan transporteren. Alle specificaties van een kabel worden berekend op basis van een omgevingstemperatuur van 30˚C in de schaduw. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de de-rating factoren van een kabel. In onderstaande tabel worden de de-rating factoren van de hier eerder genoemde kabels weergegeven.

Omgevingstemperatuur in °C 25 30 35 40 45 50 55
De-rating factor 1.04 1.00 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76

Laat jezelf altijd goed adviseren

Er zijn naast de factor omgevinstemperatuur meerdere factoren die zorgen voor een de-rating van een kabel. In de praktijk wordt vaak gekozen op basis van ‘ervaring’, dit is direct de oorzaak van veelvuldige overbelasting omdat niet met alle de-rating factoren rekening wordt gehouden.

Incore Cables kan je altijd helpen met het kiezen van de juiste kabel. Het is ons niet vreemd dat we voor een bepaald project uitkomen op een de-ratingfactor van 0.66. Dat betekent voor een bepaalde flexibele aluminium of koperen kabel van bijvoorbeeld 100A, dat deze maar tot 66A belast kan worden. Je komt hier al snel op met een omgevingstemperatuur van 40°C (0,91) in de zon (ca. 0,85) en met een aantal kabels naast elkaar (0,85). Daarbij komend heeft een kabel altijd te maken met spanningsverlies wat hier ook invloed op heeft.

Meer over verlengkabels voor zwaar en intensief gebruik?

eBook_Verlengkabels

Ontvang ons eBook en je vindt meer informatie over:

Comments are closed.