De toepassing van verlengkabels

Verlengkabels worden op vele plaatsen toegepast voor tijdelijke stroomvoorziening. De term tijdelijke stroomvoorziening is alomvattend voor elke denkbare toepassing en markt. Binnen elke markt wenst men andere prestaties van de kabel en is er sprake van veschillende omgevingsfactoren.

In dit blog over verlengkabels vertellen we je meer over de toepassing van verlengkabels. De opvolgende blogs gaan o.a. over waar je rekening mee dient te houden bij de aanschaf en het gebruik van verlengkabels, CEE-Stekkers en de controle en onderhoud.

Alle informatie van deze blogs is samengevoegd in een eBook welke later uitkomt. Dit eBook zal meer informatie per onderwerp bevatten dan dat er in de Blogs is geschreven.

Verlengkabels voor de verhuur en evenementen branche

Evenementen zijn van tijdelijke aard, het zijn concerten, festivals, kermissen, beurzen en andere soorten evenementen. In de verhuur en evenementen branche kom je alleen maar tijdelijke installaties tegen. De stroom wordt veelal opgewekt middels aggregaten en wordt vanuit hier verdeeld over het evenement. Zo worden installaties en apparatuur voorzien van energie. Zonder de toepassing van verlengkabels zijn evenementen onmogelijk. zijn evenementen onmogelijk. Het is een zeer belangrijk product in deze markt en de verlengkabels worden intensief gebruikt.

De toepassing van verlengkabels

Tijdens de op- en afbouw van een evenement wordt er veel gesjouwd met en getrokken aan de kabels. Het is daarom van belang dat deze kabels kwalitatief hoogwaardig zijn en tegen een behoorlijke stoot kunnen. De kabels blootgesteld aan omgevingsfactoren zoals neerslag en zonlicht. Dit soort kabels worden bij verhuur zeer intensief en vaak (over-) belast. Meestal slijt de buitenmantel of de contactverbinding aan de kabeluiteindenuiteinden als eerste. Dit zijn enkele voorbeelden wat een verlengkabel in deze markt te verduren krijgt.

De toepassing van verlengkabels in de bouw

Op een bouwplaats komt stroom binnen via het net bij de hoofdverdeelkast, of wordt de stroom ter plaatse opgewekt met één of meerdere aggregaten. Hier begint ook het verhaal van de onmisbare verlengkabels in de bouw. Zij vormen de schakel tussen dit startpunt, bouwkasten, installaties en apparatuur.

Bouwkasten (ook wel paddenstoelen genoemd) zijn de schakel- en verdeelinrichtingen op een bouwlocatie. Zij ontvangen stroom via de koppelcontactstop van een voedende kabel vanuit de energiebron. Vaak zit er een extra contactdoos op om de voedingskabel door te lussen naar een volgende bouwkast. Op de overige contactdozen kunnen met verlengkabels onderverdeelkasten aangesloten worden of verlichting en elektrisch gereedschap.

De contactdozen op de bouwkasten kunnen verschillende formaten hebben. De grootte van een contactdoos is afhankelijk van de maximale stroom die de contactdoos en stekker mogen voeren. De waarden hiervan zijn 16, 32, 63, 125 en 300 ampère. In een later blog vertellen we meer over de verschillende stekkers voor verlengkabels. Een ander aandachtspunt voor in de bouw is het spanningsverlies van een kabel hier besteden we in een ander blog meer aandact aan.

Tijdelijke installaties in de industrie

In de industrie kom je projecten tegen die tijdelijke stroomvoorziening nodig hebben die niet geleverd kan worden door het eigen stroomnetwerk. Dit is bijvoorbeeld bij een uitbouw van een fabriek of bij onderhoudsprojecten waarvoor een deel van, of de gehele fabriek wordt stilgelegd. Om het onderhoud uit te voeren wordt met behulp van aggregaten stroom opgewerkt. Met verlengkabels wordt de stroom getransporteerd naar de locaties waar onderhoud wordt uitgevoerd.

Een andere reden voor het aanleggen van tijdelijke installaties zijn onvoorspelbare situaties, dit heeft vaak te maken met niet alledaagse weersomstandigheden. Extreme warmte is hier een voorbeeld van. Hierdoor dienen ruimtes of machines extra gekoeld te worden. Een tijdelijke koelinstallatie is dan snel geïnstalleerd en operationeel. Wanneer deze niet meer nodig is, is de installatie weer snel afgebroken.

De toepassing van verlengkabels

Een voorbeeld uit de praktijk

In de afgelopen twee jaar hebben wij ons weten te bewijzen als vaste leverancier van verlengkabels aan de marktleider in de verhuur en evenementen branche in Denemarken. Twee jaar gelden besloten zij hun klanten een totaal pakket aan te bieden voor het houden van evenementen. Ze hadden alles, van toiletten, kluisjes, bars tot compleet ingerichte podia. In dit pakket ontbrak alleen nog de stroomvoorziening van het evenement.

Naast het uitbreiden van hun pakket met aggregaten en verdeelkasten hadden zij een leverancier nodig van verlengkabels. In hun zoektocht kwamen ze bij Incore Cables uit. We hadden het voordeel dat zij de verantwoordelijke voor deze tak in dienst hadden genomen die ons kende vanuit een andere klant. Hij was al bekend met de kwaliteit van onze verlengkabels en met onze betrouwbare levering. Daarbij konden wij voldoen aan hun wens de verlengkabels in de gewenste kleur en met gepersonaliseerde opdruk te leveren.

Het partnerschap begon met een eerste order van ruim €300K bestaand uit:

Jaarlijks geven zij ons het vertrouwen om hun vloot aan verlengkabels te vernieuwen en omdat zij nog steeds weten te groeien in de markt verder uit te breiden.

Meer over verlengkabels voor zwaar en intensief gebruik?

eBook_Verlengkabels

Ontvang ons eBook en je vindt meer informatie over:

Comments are closed.