Controle en onderhoud van verlengkabels

Het goed onderhouden van je gereedschap en werktuigen is van belang, dit geldt ook voor je verlengkabels. Er zijn voldoende redenen om de controle en het onderhoud van verlengkabels als vast onderdeel in je bedrijfsvoering op te nemen. In dit blog gaan we het hebben over de controle voor en na gebruik van de verlengkabels. Wat altijd voorop staat is dat de personen in het werkveld zorgvuldig en bekwaam met de verlengkabels om gaan. Soms staan wij er van te kijken hoe men omgaat met verlengkabels. Hier een voorbeeld uit de praktijk:

  • Bij de opbouw van een beurs diende er een verlengkabel van 100 meter te worden uitgerold. Men dacht: laten we de kabel aan de heftruck vastmaken, dan slepen we hem wel over die 100 meter naar het contactpunt. De kabel moest een hoekje om en bleef hierdoor vastzitten. De trekkracht van de heftruck had als gevolg dat de kabel brak en compleet vervangen diende te worden.

Zelfs als men zorgvuldig omgaat met het materiaal is de controle en het onderhoud van verlengkabels van belang. Door normaal gebruik van de kabels zijn er altijd punten die belast worden, die achteraf gecontroleerd dienen te worden. Redenen om je kabels te controleren:

  • Door je kabels te controleren en te onderhouden zal de levensduur van de kabels langer zijn.
  • Voorkom afkeur door instanties zoals gemeente en brandweer. Als er tijdens een evenement of kermis controle wordt uitgevoerd door de instanties hoef jij niks te vrezen. Jouw kabels zijn namelijk altijd in topconditie.
  • Voor de veiligheid van je werknemers en/of klanten. Zij kunnen werken met goed onderhouden materiaal.

Controle voor gebruik

De controle voor gebruik dient gedaan te worden door degene die de kabel aanlegt. Dit is geen uitgebreide controle en deze cotrole kost geen extra tijd. Tijdens het werk, de aanleg van de verlengkabel, kan deze visuele controle worden uitgevoerd. De punten die nagelopen dienen te worden zijn:

  • Zijn de wartels van de contact- en de koppelcontactstop goed aangedraaid.
  • Zijn de contactdelen van de contact- en de koppelcontactstop vuil en stofvrij.
  • Werkt de klep van het koppelcontactstop naar behoren.
  • Zijn er geen beschadigingen aan de buitenzijde van de stekkers en de kabel zelf. Dit is makkelijk te controleren tijdens het uitrollen van de verlengkabel.

Controle en onderhoud van verlengkabels

Deze punten zijn eerder ook gecontroleerd na de vorige klus waar de verlengkabel is gebruikt. Toch heb je als gebruiker van de verlengkabel een vorm van verantwoordelijkheid, dat je een degelijk product aansluit. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat de kabel tijdens het vervoer van opslag naar de locatie schade heeft opgelopen.

Controle na gebruik

Wanneer de kabels terug worden genomen worden dezelfde punten als bij ‘Controle voor gebruik’ nagelopen. De controle kan uitgevoerd worden in opgerolde staat, zoals de kabel dient terug te komen na een klus. De extra controle is gericht op het binnenwerk van de contact- en de koppelcontactstop.

  • Schroef de wartel los, en open met behulp van een platte schroevendraaier de stekkers.
  • Controleer of alle geleiders correct zitten aangesloten. Zitten ze er nog goed in, of kunnen ze nog beter worden aangedraaid.

Tijdens het gebruik van de verlengkabels kunnen de aansluitingen van de geleiders in de stekker losser komen te zitten. Dit komt door het verdraaien van de kabels, het uit- en oprollen en het aansluiten ervan. Door de aansluitingen te controleren en wanneer nodig aan te draaien, zijn de verlengkabels gereed voor een volgende klus.

Wanneer deze controle niet wordt uitgevoerd, bestaat de kans dat geleiders los komen te zitten. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor apparatuur die wordt aangesloten. Stel je voor dat de aarde geleider niet goed zit bevestigd of zelfs los is geraakt. Dan valt je beveiliging weg. Wanneer er een lekstroom is of er een te hoge piek is, heeft dit als gevolg dat het elektrische binnenwerk van je apparatuur kapot gaat.

Een voorbeeld uit de praktijk

Van onze klanten worden er sporadisch situaties teruggekoppeld die voorkomen hadden kunnen worden met goed controlewerk. Dit voorbeeld uit de praktijk betreft een enkel aderige laagspanningskabel met een bi-metalen kabelschoen, maar kan net zo goed van toepassing zijn op meeraderige kabels.

Controle en onderhoud van verlengkabels

Tijdens het assembleren van onze verlengkabels wordt er een krimpkous door verhitting om de kabel en kabelschoen gekrompen. Hierdoor is de verbinding water- en stofdicht én geïsoleerd. Door het veelvuldig toepassen en aansluiten van de verlengkabel is er, bij een klant, door buiging een scheurtje ontstaan in de krimpkous. Gevolg was, dat het geleidercontact oxideerde en dat daardoor de weerstand werd verhoogd. Het resultaat hiervan was dat de kabel oververhit raakte. De verlengkabel begaf het en was hierna niet meer te gebruiken. Er moest een nieuwe kabel worden gekocht en opnieuw worden aangesloten. De klant verloor veel tijd en maakte meer kosten. Slechts een fractie daarvan zouden ze kwijt zijn geweest door het uitvoeren van een goede controle.

Lees meer over de controle en onderhoud van verlengkabels in ons eBook

In het gratis eBook lees je meer over de onderhoud van verlengkabels en wat de beste manier voor de opslag van je verlengkabels. We we vertellen je over het coderen van de verlengkabels. Dit doen we door de verlengkabel na het uitvoeren van een eindtest te voorzien van een label. Op dit label staat een unieke code en de test resultaten van de verlengkabel. De code maakt het makkelijk en biedt overzichtelijkheid om de jaarlijkse controle van je verlenkabels uit te voeren. Over deze verplichte jaarlijkse controle vertelen we je uiteraard meer in ons eBook. We sluiten uitendelijk af met het hoofdstuk ‘ Wanneer is een verlengkabel niet meer te gebruiken’.

Meer over verlengkabels voor zwaar en intensief gebruik?

eBook_petrochemical-cables

Ontvang ons eBook en je vindt meer informatie over:

Comments are closed.