Portfolio Details

Produktinformation för EEMUA 133

Användning

EEMUA är en kabel för lågspänningsdistribution. Blymanteln ger ett högt skydd mot aromatiska kolväten vilket gör den särskilt lämpad för användning inom olje-, gas- och petrokemiska industrin.

Fördelar

  • Steel Wired Armour (SWA)

Användning inom ATEX-miljöer

Kablar som används inom ATEX-miljöer måste uppfylla specifika konstruktionskrav. Det gör EEMUA 133. Här ger vi två exempel. Tomma utrymme inom själva kabeln är inte tillåtet då dessa kan leda brandfarliga gaser och vätskor. För att åstadkomma detta måste själva inre manteln pressas ihop. Ett annat krav är att den yttre manteln måste vara gjord i elastomer, termoplast eller hårdplast.

Fördelar med EEMUA 133

Steel Wired Armour (SWA, Stålarmerad kabel)

Armeringen av ståltråd skyddar kabeln från fysiska element. Vassa kanter, stenar och dylikt kan skada kablar och nedgrävda kablar kan även skadas av grävutrustningen. Armeringen stärker EEMUA 133 och begränsar skador som fysiska element kan orsaka. Den säkerställer att kabeln bibehåller sin funktionalitet i de allra flesta lägen.

Nationella och internationella standarder