Portfolio Details

Produktinformation för BS6724 kabel en- och flerledarkablar

Användning

BS6724 har en armering i aluminium eller stål och passar för primär/sekundär ström. Lämplig för kraftnätverk, under jord, inom-/utomhus samt i kabelrör.

Fördelar

  • Halogenfri
  • UV-beständighet
  • Aluminium or Steel Wired Armour

Ladda ner produktdatabladet

Användning inom ATEX-miljöer

Kablar som används inom ATEX-miljöer måste uppfylla specifika konstruktionskrav. Det gör BS6724 kabel. Här ger vi två exempel. Tomma utrymme inom själva kabeln är inte tillåtet då dessa kan leda brandfarliga gaser och vätskor. För att åstadkomma detta måste själva inre manteln pressas ihop. Ett annat krav är att den yttre manteln måste vara gjord i elastomer, termoplast eller hårdplast.

Fördelar med BS6724 kabel en- och flerledarkablar

Halogenfri

Halogenfria kablar som BS6724 kabel avger ingen giftig gas vid brand. Det beror på att kabeln inte innehåller någon fluor, klor, brom, jod eller astat som alla orsakar giftiga gaser vid brand. Giftiga gaser kan skada utrustning, begränsa möjligheterna för människor att fly, och vara dödliga. Denna kabel har högre brandsäkerhet, orsakar mindre skador vid brand och är miljövänlig.

UV-beständighet

Kablar som inte är UV-beständiga skadas av solstrålning. BS6724 kabel är UV-beständig och kan därmed användas över marken och utomhus. Kabelns yttre mantel skadas inte av den ultravioletta strålningen som annars torkar ut kablar eller orsakar sprickor i manteln. Detta bevarar kabelns funktionalitet och livslängd.

Aluminium Wired Armour (AWA, Aluminiumarmerad skärm) – BS6724 Single core

Armeringen i aluminium skyddar kabeln från fysiska element. Aluminiumet gör att BS6724 AWA Single core blir lättare jämfört med en stålarmering. Det blir därmed lättare och billigare att installera denna kabel.

Steel Wired Armour (SWA, Stålarmerad kabel) – BS6724 Multi core

Armeringen av ståltråd skyddar kabeln från fysiska element. Vassa kanter, stenar och dylikt kan skada kablar och nedgrävda kablar kan även skadas av grävutrustningen. Armeringen stärker BS6724 SWA Multi core och begränsar skador som fysiska element kan orsaka. Den säkerställer att kabeln bibehåller sin funktionalitet i de allra flesta lägen.

Flamskyddad

Kablar brukade vara orsaken till många bränder förr i tiden. BS6724 kabel är flamskyddad vilket innebär att den inte sprider elden vid en brand. Kablar med denna egenskap används vanligtvis där människor bor, arbetar eller rör sig.

Nationella och internationella standarder