Portfolio Details

Produktinformation för BS5308 Del 2 Typ 1

Användning

En instrumenteringskabel för överföring av kommunikations- och styrsignaler i en mängd olika installationer. Främst avsedd för användning inomhus eller miljöer där mekaniskt skydd inte krävs.

Fördelar

  • Flexibilitet
  • Flamskyddad

Ladda ner produktdatabladet

Skillnaden mellan den CAM och ICAM typer

Både CAM och ICAM har en gemensam skärm för alla trådar. ICAM har dessutom ytterligare en skärm för varje enskilt trådpar i kabeln.

Fördelar med BS5308 Del 2 Typ 1

Flexibilitet

BS5308 Del 2 Typ 1 är en flexibel kabel som passar utmärkt för mobila projekt. Den kan användas flera gånger och temporärt. Den är dessutom lätt att hantera och koila och därmed enkel att lagra. Dess flexibilitet är även praktiskt vid fasta installationer där trånga utrymmen kräver precisa böjningar. Tack vare kabelns flexibilitet är den lättare och snabbare att installera, vilket sparar både tid och pengar.

Flamskyddad

Kablar brukade vara orsaken till många bränder förr i tiden. Denna kabel är flamskyddad vilket innebär att den inte sprider elden vid en brand. Kablar med denna egenskap används vanligtvis där människor bor, arbetar eller rör sig.

Nationella och internationella standarder