Portfolio Details

Produktinformation för BS5308 Del 1 Typ 3

Användning

BS5308 Del 1 Typ 3 har framställts för att ge extra skydd mot mekaniska och kemiska angrepp och för direkt nedgrävning i passande djup. Signalerna från denna instrumenteringskabel kan vara analoga eller data- och ljudfiler från till exempel tryck- och avståndsmätningar eller mikrofoner.

Fördelar

  • Flamskyddad
  • Steel Wired Armour(SWA)

Ladda ner produktdatabladet

Skillnaden mellan den CAM och ICAM typer

Både CAM och ICAM har en gemensam skärm för alla trådar. ICAM har dessutom ytterligare en skärm för varje enskilt trådpar i kabeln.

Användning inom ATEX-miljöer

Kablar som används inom ATEX-miljöer måste uppfylla specifika konstruktionskrav. Det gör BS5308 Del 1 Typ 3. Här ger vi två exempel. Tomma utrymme inom själva kabeln är inte tillåtet då dessa kan leda brandfarliga gaser och vätskor. För att åstadkomma detta måste själva inre manteln pressas ihop. Ett annat krav är att den yttre manteln måste vara gjord i elastomer, termoplast eller hårdplast.

Fördelar med BS5308 Del 1 Typ 3

Flamskyddad

Kablar brukade vara orsaken till många bränder förr i tiden. Denna kabel är flamskyddad vilket innebär att den inte sprider elden vid en brand. Kablar med denna egenskap används vanligtvis där människor bor, arbetar eller rör sig.

Steel Wired Armour (SWA, Stålarmerad kabel)

Armeringen av ståltråd skyddar kabeln från fysiska element. Vassa kanter, stenar och dylikt kan skada kablar och nedgrävda kablar kan även skadas av grävutrustningen. Armeringen stärker BS5308 Del 1 Typ 3 och begränsar skador som fysiska element kan orsaka. Den säkerställer att kabeln bibehåller sin funktionalitet i de allra flesta lägen.

Nationella och internationella standarder