Portfolio Details

Produktinformation för AL-XLPE-CTS-PVC kabel 12kV upp till 36kV

Användning

En enledarkabel i aluminium för mellanspänning särskild lämpad för eldistribution. Med en oarmerad kompakt aluminiumledare och XLPE isolering.

Fördelar

  • Kostnadsbesparingar
  • Lättvikt / Aluminium
  • Flamskyddad

Ladda ner produktdatabladet

Innovated by Incore Cables

innovated-by-incore

Vår AL-XLPE-CTS-PVC kabel har framställts och ’Innovated by Incore Cables’. Incore Cables erbjuder unika produkter med många fördelar jämfört med andra produkter. Säkerhet och kvalitet är garanterade eftersom alla våra kablar möter nationella och internationella standarder och i vissa fall 3e partsgodkännande. Vänligen besök vår webbsida för mer information om ”Innovated by Incore Cables” (Utvecklad av Incore Cables).

Fördelar med AL-XLPE-CTS-PVC kabel 12kV upp till 36kV

Kostnadsbesparingar

Ledarna i AL-XLPE-CTS-PVC kabel är i aluminium. Aluminiumkablar är mellan 20% och 50% billigare än de i koppar och har samma kvalitet och livslängd.

Lättvikt / Aluminium

Den här kabeln är lätt eftersom ledarna i AL-XLPE-CTS-PVC kabel är i aluminium. Jämfört med en kopparledare kan den väga upp till 50% mindre. Detta gör installation lättare och mera effektiv. Dessutom minskar både fraktkostnaderna och belastningen på bärande strukturer.

Flamskyddad

Kablar brukade vara orsaken till många bränder förr i tiden. Denna kabel är flamskyddad vilket innebär att den inte sprider elden vid en brand. Kablar med denna egenskap används vanligtvis där människor bor, arbetar eller rör sig.

Skärm av kopparband

Syftet med kopparband är att förhindra spridningen elektromagnetiska fält. Detta förhindrar att kabeln påverkar övriga kablar eller utrustning i den direkta omgivningen av AL-XLPE-CTS-PVC kabel. Kopparbandet kan dessutom användas som jordning av kabeln.

Nationella och internationella standarder