Portfolio Details

Produktinformation för RFOU (i) S1 S5

Användning

En kabel för fasta installationer av instrumentering-, kommunikation-, styr- och larmsystem inom både explosiva (EX-zon 0, 1 & 2) och säkra miljöer. Uppfyller kraven på slambeständighet enligt NEK TS 606:2009.

Fördelar

  • Flexibilitet
  • Halogenfri
  • Oljebeständighet

Användning inom ATEX-miljöer

Kablar som används inom ATEX-miljöer måste uppfylla specifika konstruktionskrav. Det gör RFOU (i) S1 S5. Här ger vi två exempel. Tomma utrymme inom själva kabeln är inte tillåtet då dessa kan leda brandfarliga gaser och vätskor. För att åstadkomma detta måste själva inre manteln pressas ihop. Ett annat krav är att den yttre manteln måste vara gjord i elastomer, termoplast eller hårdplast.

Fördelar med RFOU (i) S1 S5

Flexibilitet

RFOU (i) S1 S5 är en flexibel kabel som passar utmärkt för mobila projekt. Den kan användas flera gånger och temporärt. Den är dessutom lätt att hantera och koila och därmed enkel att lagra. Dess flexibilitet är även praktiskt vid fasta installationer där trånga utrymmen kräver precisa böjningar. Tack vare kabelns flexibilitet är den lättare och snabbare att installera, vilket sparar både tid och pengar.

Halogenfri

Halogenfria kablar som RFOU (i) S1 S5 avger ingen giftig gas vid brand. Det beror på att kabeln inte innehåller någon fluor, klor, brom, jod eller astat som alla orsakar giftiga gaser vid brand. Giftiga gaser kan skada utrustning, begränsa möjligheterna för människor att fly, och vara dödliga. Denna kabel har högre brandsäkerhet, orsakar mindre skador vid brand och är miljövänlig.

Oljebeständighet

RFOU (i) S1 S5 är oljebeständig, vilket innebär att den tål aggressiva vätskor som innehåller olja. Vid kontakt med liknande vätskor påverkas inte kabeln, dess funktionalitet bibehålls och risken för permanenta skador minskar.

Slambeständighet

Slambeständiga kablar som RFOU (i) S1 S5 måste ha en yttre mantel som består av material som tål påfrestningarna från slam och lera. Detta är vanligt för kablar som uppfyller NEK 606 standarderna. Dessa kablar har en yttre mantel som möter testkraven enligt IEC 60092-359.

Flamskyddad

Kablar brukade vara orsaken till många bränder förr i tiden. RFOU (i) S1 S5 är flamskyddad vilket innebär att den inte sprider elden vid en brand. Kablar med denna egenskap används vanligtvis där människor bor, arbetar eller rör sig.

Tinned Copper Wired Braiding (TCWB, Förtent flätad kopparskärm)

Fördelen med skärmar av flätad förtent koppartråd är den skyddar RFOU (i) S1 S5 från externa elektromagnetiska fält. Denna typ av armering tillämpas allmänt på flexibla kablar där korrosion uppstår på grund av exempelvis väderförhållanden, som inom offshore-industrin. En ytterligare fördel med denna armering är att den stärker och skyddar kabeln avsevärt.

3:e partsgodkännande

Nationella och internationella standarder