Portfolio Details

Produktinformation för RE-2x(St)Y-fl (PiMF)

Användning

För överföring av analoga och digitala signaler i instrumenterings- och styrsystem, godkänd för zon 1 och 2 i utrustningsgrupp II. Ej godkänd för direkt koppling till låga impendanskällor som offentliga elnät.

Fördelar

  • Flexibilitet
  • UV-beständighet
  • Flamskyddad

Ladda ner produktdatabladet

Skillnader mellan PiMF-typer

Både RE-2x(St)Y-fl och RE-2x(St)Y-fl PiMF har en gemensam skärm för alla trådar. PiMF har dessutom ytterligare en skärm för varje enskilt trådpar i kabeln.

Fördelar med RE-2x(St)Y-fl (PiMF)

Flexibilitet

RE-2x(St)Y-fl (PiMF) är en flexibel kabel som passar utmärkt för mobila projekt. Den kan användas flera gånger och temporärt. Den är dessutom lätt att hantera och koila och därmed enkel att lagra. Dess flexibilitet är även praktiskt vid fasta installationer där trånga utrymmen kräver precisa böjningar. Tack vare kabelns flexibilitet är den lättare och snabbare att installera, vilket sparar både tid och pengar.

UV-beständighet

Kablar som inte är UV-beständiga skadas av solstrålning. Denna kabel är UV-beständig och kan därmed användas över marken och utomhus. Kabelns yttre mantel skadas inte av den ultravioletta strålningen som annars torkar ut kablar eller orsakar sprickor i manteln. Detta bevarar kabelns funktionalitet och livslängd.

Flamskyddad

Kablar brukade vara orsaken till många bränder förr i tiden. Denna kabel är flamskyddad vilket innebär att den inte sprider elden vid en brand. Kablar med denna egenskap används vanligtvis där människor bor, arbetar eller rör sig.

Oljebeständighet

RE-2x(St)Y-fl (PiMF) är oljebeständig, vilket innebär att den tål aggressiva vätskor som innehåller olja. Vid kontakt med liknande vätskor påverkas inte kabeln, dess funktionalitet bibehålls och risken för permanenta skador minskar.

Nationella och internationella standarder