Portfolio Details

Produktinformation för NYY-O och NYY-J

Användning

NYY är oarmerade ström- och styrkablar avsedda för elförsörjning i fasta installationer. Bör installeras inomhus där få mekaniska påfrestningar kan uppstå.

Fördelar

  • Flamskyddad
  • UV-beständighet*

Ladda ner produktdatabladet

Skillnader mellan NYY-O och NYY-J

NYY-O:s struktur är annorlunda NYY-J:s då den saknar den grön/gula jordningstråden. Bägge kan dock installeras utomhus, under jord, i vatten samt i tegel- eller betongkonstruktioner, med undantag för konstruktioner utsatta för skakningar, vibrationer eller tryck.

Fördelar med NYY-O and NYY-J

Flamskyddad

Kablar brukade vara orsaken till många bränder förr i tiden. NYY-O och NYY-J är flamskyddad vilket innebär att den inte sprider elden vid en brand. Kablar med denna egenskap används vanligtvis där människor bor, arbetar eller rör sig.

UV-beständighet*

Kablar som inte är UV-beständiga skadas av solstrålning. Endast kablar med en svart yttre mantel* är UV-beständig och kan därmed användas över marken och utomhus. Kabelns yttre mantel skadas inte av den ultravioletta strålningen som annars torkar ut kablar eller orsakar sprickor i manteln. Detta bevarar kabelns funktionalitet och livslängd.

Nationella och internationella standarder