Portfolio Details

Produktinformation för BU (i) 150-250 300V S13

Användning

En kabel för fasta installationer av instrumentering-, kommunikation-, styr- och larmsystem inom både explosiva (EX-zon 0, 1 & 2) och säkra miljöer. Uppfyller kraven på slambeständighet enligt NEK TS 606:2009.

Fördelar

  • Flexibilitet
  • Halogenfri
  • Oljebeständighet

Fördelar med BU (i) 150-250 300V S13

Flexibilitet

BU (i) 150-250 300V S13 är en flexibel kabel som passar utmärkt för mobila projekt. Den kan användas flera gånger och temporärt. Den är dessutom lätt att hantera och koila och därmed enkel att lagra. Dess flexibilitet är även praktiskt vid fasta installationer där trånga utrymmen kräver precisa böjningar. Tack vare kabelns flexibilitet är den lättare och snabbare att installera, vilket sparar både tid och pengar.

Halogenfri

Halogenfria kablar som BU (i) 150-250 300V S13 avger ingen giftig gas vid brand. Det beror på att kabeln inte innehåller någon fluor, klor, brom, jod eller astat som alla orsakar giftiga gaser vid brand. Giftiga gaser kan skada utrustning, begränsa möjligheterna för människor att fly, och vara dödliga. Denna kabel har högre brandsäkerhet, orsakar mindre skador vid brand och är miljövänlig.

Oljebeständighet

BU (i) 150-250 300V S13 är oljebeständig, vilket innebär att den tål aggressiva vätskor som innehåller olja. Vid kontakt med liknande vätskor påverkas inte kabeln, dess funktionalitet bibehålls och risken för permanenta skador minskar.

Slambeständighet

Slambeständiga kablar som BU (i) 150-250 300V S13 måste ha en yttre mantel som består av material som tål påfrestningarna från slam och lera. Detta är vanligt för kablar som uppfyller NEK 606 standarderna. Dessa kablar har en yttre mantel som möter testkraven enligt IEC 60092-359.

Bibehållen funktionalitet vid brand

Denna kabel är brandbeständig och bibehåller sin funktionalitet vid brand. BU (i) 150-250 300V S13 möter de högsta standarderna. Detta säkerställer att anläggningar och installationer fortsätter att fungera även vid brand.

Flamskyddad

Kablar brukade vara orsaken till många bränder förr i tiden. BU (i) 150-250 300V S13 är flamskyddad vilket innebär att den inte sprider elden vid en brand. Kablar med denna egenskap används vanligtvis där människor bor, arbetar eller rör sig.

3e partsgodkännande

Nationella och internationella standarder